Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED
Rozpoczyna wysyłanie notyfikacji na temat zaznaczonych kontatów na głównej liście.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED = "AQQ/Contacts/Buddy/FetchSelected"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED // = AQQ/Contacts/Buddy/FetchSelected
wParam = 0
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x