Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SENDHOOK
Wywołujemy dowolną wskazaną funkcje / notyfikacje w obszarze SDK dla innych wtyczek.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SENDHOOK = "AQQ/System/SendHook"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SENDHOOK // = AQQ/System/SendHook
wParam = PPluginHook
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PPluginHook

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x