Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SET_AVATAR
Ustawia nowy awatar dla wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SET_AVATAR = "AQQ/Contacts/Set/Avatar"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SET_AVATAR // = AQQ/Contacts/Set/Avatar
wParam = PPluginAvatar
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = PPluginAvatar

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x