Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SETWEB_AVATAR
Pobiera awatara z podanego adres URL, i ustawia go dla wskazanego kontaktu. Poprzedzając URL znakiem # (hash) można warunkowo ustawić awatar jeżeli żaden wcześniej nie był już ustawiony.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SETWEB_AVATAR = "AQQ/Contacts/SetWeb/Avatar"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SETWEB_AVATAR // = AQQ/Contacts/SetWeb/Avatar
wParam = PWideChar (URL)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (URL)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x