Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION
Zmienia etykiete zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION = "AQQ/Contacts/Buddy/TabCaption"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABCAPTION // = AQQ/Contacts/Buddy/TabCaption
wParam = PWideChar (nowa etykieta zakładki)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (nowa etykieta zakładki)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x