Notyfikacja AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETAB
Zamyka wskazaną zakładkę z kontaktem w oknie rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETAB = "AQQ/Contacts/Buddy/CloseTab"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETAB // = AQQ/Contacts/Buddy/CloseTab
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]
lParam = PWideChar (JID kontaktu)
Result = 0

wParam
wParam = [0 domyślnie; 1 kontakt pochodzi z wtyczki]

lParam
lParam = PWideChar (JID kontaktu)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x