Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ERRSEARCHXML
Wtyczka sieciowa zwraca błąd wynikły w trakcie wyszukiwania kontaktów (według standardu XEP-0055).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ERRSEARCHXML = "AQQ/Contacts/ErrSearchXML"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ERRSEARCHXML // = AQQ/Contacts/ErrSearchXML
wParam = PwideChar (xml)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PwideChar (xml)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x