Notyfikacja AQQ_CONTACTS_RESSEARCHXML
Wtyczka sieciowa zwraca wyniki wyszukiwania kontaktów (według standardu XEP-0055).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_RESSEARCHXML = "AQQ/Contacts/ResSearchXML"
Składnia
AQQ_CONTACTS_RESSEARCHXML // = AQQ/Contacts/ResSearchXML
wParam = Integer (ID sesji wyszukiwania)
lParam = PwideChar (xml)
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID sesji wyszukiwania)

lParam
lParam = PwideChar (xml)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x