Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SETOFFLINE
Ustawia kontakty we wskazanej domenie w trybie offline (rozłączone).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SETOFFLINE = "AQQ/Contacts/SetOffline"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SETOFFLINE // = AQQ/Contacts/SetOffline
wParam = 0
lParam = PWideChar (domena np. @aqq.eu)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (domena np. @aqq.eu)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x