Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ERROR
Informujemy o powstałym błędzie (w protokole wtyczki sieciowej) - w oknie rozmowy z kontaktem.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ERROR = "AQQ/System/Error"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ERROR // = AQQ/System/Error
wParam = 0
lParam = PPluginError
Result = [0 okno nie znalezione; 1 ok]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginError

Result (zwrot)
Result = [0 okno nie znalezione; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x