Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ADD
Dodaje nowe źródło powiadomień.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ADD = "AQQ/System/NewsSource/Add"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ADD // = AQQ/System/NewsSource/Add
wParam = PPluginNewsData
lParam = Integer (indeks konta)
Result = 0

wParam
wParam = PPluginNewsData

lParam
lParam = Integer (indeks konta)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x