Struktura TPluginFont
Składnia
type
TPluginFont = record
  UseCustomFontSize: Boolean;
  CustomFontSize: Integer;
  UseCustomFontFace: Boolean;
  CustomFontFace: PWideChar;
  UseCustomFontColor: Boolean;
  CustomFontColor: Integer;
  FontBold: Boolean;
  FontUnderLine: Boolean;
end;
Członkowie
UseCustomFontSizeczy korzystać z wielkości cziocnki wskazanej przez wtyczkę
CustomFontSizewielkość czcionki
UseCustomFontFaceczy korzystać z rodzaju czcionki wskazanej przez wtyczkę
CustomFontFacerodzaj czcionki
UseCustomFontColorczy korzystać z koloru czcionki wskazanej przez wtyczkę
CustomFontColorkolor czcionki
FontBoldczcionka pogrubiona
FontUnderLineczcionka podkreślona
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x