Struktura TMiniEvent
Składnia
type
TMiniEvent =
  (tmeDeleted,
  tmeStatus,
  tmePseudoStatus,
  tmePseudoMsg,
  tmeMsg, 
  tmePseudoMsgCap,
  tmeMsgCap,
  tmeInfo,  
  tmeAction,
  tmeAbuse, 
  tmeVoip); 
Członkowie
tmeDeletedZdarzenie usunięto
tmeStatusStatus
tmePseudoStatusWygląd statusu, ale nie traktowane jak status
tmePseudoMsgWygląd wiadomości, ale nie traktowane jako wiadomość
tmeMsgWiadomość
tmePseudoMsgCapWygląd tytułu wiadomości, ale nie traktowane jak tytuł wiadomości
tmeMsgCapTytuł wiadomości
tmeInfoInformacja
tmeActionAkcja
tmeAbuseInformacja o spimie
tmeVoipRozmowa głosowa
Tabela zależności
Sprawdź tabele zależności pomiędzy chmurkami informacyjnymi a możliwością modyfikacji ich wyglądu.
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x