Struktura PSaveSetup
Składnia
type
PSaveSetup = ^TSaveSetup;
TSaveSetup = record
  Section: PWideChar;
  Ident: PWideChar;
  Value: PWideChar;
end;
Członkowie
SectionSekcja w pliku INI
IdentIdentyfikator pola w pliku INI
ValueZawartość pola
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x