Struktura PPluginXMLChunk
Składnia
type
PPluginXMLChunk = ^TPluginXMLChunk;
TPluginXMLChunk = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  From: PWideChar;
  XML: PWideChar;
  UserIdx: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID
FromSkąd pochodzi pakiet
XMLPakiet XML
UserIdxID sieci
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x