Struktura PPluginWindowStatus
Składnia
type
PPluginWindowStatus = ^TPluginWindowStatus;
TPluginWindowStatus = record
  cbSize: Integer;
  Status: Integer; 
  TextStatus: PWideChar;
  AllAccounts: Boolean;
  OnlyNote: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
StatusStatus
TextStatusStatus tekstowy
AllAccountsZastosuj dla wszystkich kont tak/nie
OnlyNoteZmień tylko opis tak/nie
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x