Struktura PPluginWindowEvent
Składnia
type
PPluginWindowEvent = ^TPluginWindowEvent;
TPluginWindowEvent = record
  cbSize: Integer;
  ClassName: PWideChar;
  Handle: Cardinal;
  WindowEvent: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ClassNameKlasa okna
HandleUchwyt okna
WindowEventZdarzenie
Powiązane stałe (tabela nr.1)
WINDOW_EVENT_CREATE1 Okno zostało stworzone
WINDOW_EVENT_CLOSE2 Okno zostało zamknięte
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x