Struktura PPluginWebItem
Składnia
type
PPluginWebItem = ^TPluginWebItem;
TPluginWebItem = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  Text: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID zawarte w kodzie HTML
TextZawartość tekstowa
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x