Struktura PPluginWebBrowser
Składnia
type
PPluginWebBrowser = ^TPluginWebBrowser;
TPluginWebBrowser = record
  cbSize: Integer;
  Handle: Cardinal;
  Top, Left, Width, Height: Integer;
  Align: Integer;
  RegisterAsDropTarget: Boolean;
  SetVisible: Boolean;
  SetEnabled: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
HandleUchwyt do kontrolki IE (0 jeżeli tworzymy nową)
TopPozycja
AlignAuto rozciąganie (typ)
RegisterAsDropTargetZarejestruj jako drop-target
SetVisibleKontroka IE widoczna tak/nie
SetEnabledKontrolka IE aktywna tak/nie
Powiązane stałe (tabela nr.1)
ALIGN_TOP0 Rozciągnięcie do góry
ALIGN_BOTTOM1 Rozciągnięcie do dołu
ALIGN_LEFT2 Rozciągnięcie do lewej strony
ALIGN_RIGHT3 Rozciągnięcie do prawej strony
ALIGN_CLIENT4 Rozciągnięcie na cały dostępny obszar
ALIGN_TOWINDOW5;
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x