Struktura PPluginWebBeforeNavEvent
Składnia
type
PPluginWebBeforeNavEvent = ^TPluginWebBeforeNavEvent;
TPluginWebBeforeNavEvent = record
  cbSize: Integer;
  Handle: Cardinal;
  URL: PWideChar;
  Flags: PWideChar;
  TargetFrameName: PWideChar;
  PostData: PWideChar;
  Headers: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
HandleUchwyt do kontrolki IE
URLAdres URL
FlagsFlagi
TargetFrameNameRamka
PostDataDane dla akcji POST
HeadersNagłówki
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x