Struktura PPluginTwoFlagParams
Składnia
type
PPluginTwoFlagParams = ^TPluginTwoFlagParams;
  
TPluginTwoFlagParams = record
  cbSize: Integer;
  Param1: PWideChar;
  Param2: PWideChar;
  Flag1: Integer;
  Flag2: Integer;
end;
Członkowie
//Struktura wykorzystywana w kilku miejscach - pomocnicza
cbSizeWielkośc struktury
Param1Parametr pomocniczy 1
Param2Parametr pomocniczy 2
Flag1Parametr pomocniczy 3
Flag2Parametr pomocniczy 4
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x