Struktura PPluginTriple
Składnia
type
PPluginTriple = ^TPluginTriple;
TPluginTriple = record
  cbSize: Integer;
  Handle1: Cardinal;
  Handle2: Cardinal;
  Handle3: Cardinal;
  Param1: Integer;
  Param2: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
Handle1Zmienna pomocnicza 1
Handle2Zmienna pomocnicza 2
Handle3Zmienna pomocnicza 3
Param1Zmienna pomocnicza 4
Param2Zmienna pomocnicza 5
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x