Struktura PPluginToolTipItem
Składnia
type
PPluginToolTipItem = ^TPluginToolTipItem;
TPluginToolTipItem = record
  cbSize: Integer;
  Tick: Cardinal;
  Event: Integer;
  Text: PWideChar;
  ImagePath: PWideChar;
  ActionID: PWideChar;
  Y1, Y2: Integer;
  TimeOut: Integer;
  Flag: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
TickTick z funkcji systemowej GetTickCount
EventTyp zdarzenia
TextTreść
ImagePathŚcieżka do ikony
ActionIDID akcji
Y1Pozycja na ekranie
TimeOutCzas wygaśnięcia w milisekundach
FlagDodatkowe flagi
Powiązane stałe (tabela nr.1)
TOOLTIP_EVENT_TITLE0 Tutył
TOOLTIP_EVENT_DATA1 Data
TOOLTIP_EVENT_STATUS2 Status tekstowy
TOOLTIP_EVENT_AUTH3 Stan subskrypcji
TOOLTIP_EVENT_ACTIVITY4 Ostatnia aktywność
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x