Struktura PPluginToolTipID
Składnia
type
PPluginToolTipID = ^TPluginToolTipID;
TPluginToolTipID = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  Name: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID tooltipa
NameNazwa tooltipa
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x