Struktura PPluginStateChange
Składnia
type
PPluginStateChange = ^TPluginStateChange;
TPluginStateChange = record
  cbSize: Integer;
  OldState: Integer;
  NewState: Integer;
  Status: PWideChar;
  ByHand: Boolean;
  UserIdx: Integer;
  JID: PWideChar;
  Force: Boolean;
  Server: PWideChar;
  Authorized: Boolean;
  FromPlugin: Boolean;
  Resource: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
OldStatePoprzedni stan
NewStateNowy stan
StatusStatus tekstowy
ByHandUżytkownik zmienia status ręcznie
UserIdxID sieci skojarzonej
JIDJabberID
ForceZmiana przymusowa
ServerAdres serwera
AuthorizedUżytkownik jest zalogowany tak/nie
FromPluginRequest pochodzi z wtyczki sieciowej tak/nie
ResourceZasób
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x