Struktura PPluginSong
Składnia
type
PPluginSong = ^TPluginSong;
TPluginSong = record
  Title: PWideChar;
  Position: Integer;
  Length: Integer;
end;
Członkowie
TitleTytuł piosenki
PositionPozacja na playliście numeryczna
LengthDługość piosenki w sekundach
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x