Struktura PPluginSmallInfo
Składnia
type
PPluginSmallInfo = ^TPluginSmallInfo;
TPluginSmallInfo = record
  cbSize: Integer;
  Text: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
TextTekst
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x