Struktura PPluginShowInfo
Składnia
type
PPluginShowInfo = ^TPluginShowInfo;
TPluginShowInfo = record
  cbSize: Integer;
  Event: TMiniEvent;
  Text: PWideChar;
  ImagePath: PWideChar;
  TimeOut: Integer;
  ActionID: PWideChar;
  Tick: Cardinal;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
EventTyp zdarzenia
TextTreść
ImagePathŚcieżka do ikony
TimeOutCzas wygaśnięcia w milisekundach
ActionIDAkcja do ewentualnego uruchomienia po kliknięciu
TickTick z funkcji systemowej GetTickCount
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x