Struktura PPluginSMSResult
Składnia
type
PPluginSMSResult = ^TPluginSMSResult;
TPluginSMSResult = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  Result: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID wysłanej wiadomości
ResultWynik wysyłki
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x