Struktura PPluginSMSGate
Składnia
type
PPluginSMSGate = ^TPluginSMSGate;
TPluginSMSGate = record
  cbSize: Integer;
  Name: PWideChar;
  Prompt: PWideChar;
  IsConfig: Boolean;
  MaxLength: Integer;
  SignMaxLength: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
NameNazwa
PromptKrótka informacja dla użytkownika dotycząca obsługi
IsConfigBramka posiada możliwość dodatkowej konfiguracji
MaxLengthMaksymalna długość wiadomości w bramce SMS
SignMaxLengthMaksymalna długość podpisu w bramce SMS
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x