Struktura PPluginSMS
Składnia
type
PPluginSMS = ^TPluginSMS;
TPluginSMS = record
  cbSize: Integer;
  CellPhone: PWideChar;
  Msg: PWideChar;
  Sign: PWideChar;
  GateID: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
CellPhoneNumer telefonu
MsgWiaodmość SMS
SignPodpis
GateIDID bramki SMS
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x