Struktura PPluginPrivacyItem
Składnia
type
PPluginPrivacyItem = ^TPluginPrivacyItem;
TPluginPrivacyItem = record
  ItemType: Byte;
  Value: PWideChar;
  Msg: Byte;
  PresIn: Byte;
  PresOut: Byte;
  IQ: Byte;
end;
Członkowie
ItemTypeTyp elementu: 0 brak 1 JID 2 Grupa 3 Subskrypcje
ValueWartość elementu
MsgPakiety typu message: 0 nie ustawione 1 pozwalaj 2 blokuj
PresInPakiety typu presence przychodzące: 0 nie ustawione 1 pozwalaj 2 blokuj
PresOutPakiety typu presence wychodzące: 0 nie ustawione 1 pozwalaj 2 blokuj
IQPakiety typu IQ: 0 nie ustawione 1 pozwalaj 2 blokuj
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x