Struktura PPluginPopUp
Składnia
type
PPluginPopUp = ^TPluginPopUp;
TPluginPopUp = record
  cbSize: Integer;
  Name: PWideChar;
  ParentHandle: Cardinal;
  Handle: Cardinal;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
NameNazwa menu
ParentHandleUchyt rodzica
HandleUchwyt
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x