Struktura PPluginNewsItem
Składnia
type
PPluginNewsItem = ^TPluginNewsItem;
TPluginNewsItem = record
  Date: TDatetime;
  News: PWideChar;
  Title: PWideChar;
  Source: PWideChar; 
  ParentIndex: Integer;
end;
Członkowie
DateData publikacji powiadomienia
NewsTreść powiadomienia
TitleTytuł powiadomienia
SourceŹródło np. link URL
ParentIndexID otrzymane w notyfikacji
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x