Struktura PPluginNewsData
Składnia
type
PPluginNewsData = ^TPluginNewsData;
TPluginNewsData = record
  Kind: PWideChar;
  Title: PWideChar;
  ID: PWideChar;
  Active: Boolean;
  ImageIndex: Integer;
end;
Członkowie
KindUnikatowy identyfikator (stały)
TitleNazwa źródła powiadomień
IDUnikatowe ID
ActiveŹródło aktywne tak/nie
ImageIndexIndeks ikony, lub -1 gdy AQQ ma zdecydować o wyglądzie ikony
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x