Struktura PPluginMicroMsg
Składnia
type
PPluginMicroMsg = ^TPluginMicroMsg;
TPluginMicroMsg = record
  cbSize: Integer;
  Msg: PWideChar;
  SaveToArchive: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
MsgWiadomość sofrmatowana do postaci zgodnej z HTML.
SaveToArchiveCzy ma zostaćzapisana do archiwum TRUE/FALSE
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x