Struktura PPluginMessage
Składnia
type
PPluginMessage = ^TPluginMessage;
TPluginMessage = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  Date: Double;
  ChatState: Integer;
  Body: PWideChar;
  Offline: Boolean;
  DefaultNick: PWideChar;
  Store: Boolean;
  Kind: Byte;
  ShowAsOutgoing: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabberID
DateData
ChatStateStan pisaka
BodyTreść wiadomości
OfflineWiadomość typu offline
DefaultNickDomyślny nick skojarzony z wiadomością
StoreZachowana na dysku tak/nie
KindRodzaj wiadomości
ShowAsOutgoingPokaż wiadomość jako wychodzącą
Powiązane stałe (tabela nr.3)
MSGKIND_CHAT0 Wiadomość w oknie rozmowy
MSGKIND_GROUPCHAT1 Wiadomość na czacie
MSGKIND_RTT2 Wiadomość typu RTT
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x