Struktura PPluginItemDescriber
Składnia
type
PPluginItemDescriber = ^TPluginItemDescriber;
TPluginItemDescriber = record
  cbSize: Integer;
  FormHandle: Cardinal;
  ParentName: PWideChar;
  Name: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
FormHandleUchwyt okna (zero - główne okno)
ParentNameNazwa rodzica którego potomkiem jest element
NameNazwa elementu
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x