Struktura PPluginInfo
Składnia
type
PPluginInfo = ^TPluginInfo;
TPluginInfo = record
  cbSize: Integer;
  ShortName: PWideChar;
  Version: DWORD;
  Description: PWideChar;
  Author: PWideChar;
  AuthorMail: PWideChar;
  Copyright: PWideChar;
  Homepage: PWideChar;
  Flag: Byte;
  ReplaceDefaultModule: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ShortNameKrótka nazwa wtyczki
VersionWersja wtyczki
DescriptionKrótki opis wtyczki
AuthorImie i nazwisko autora
AuthorMailKontakt do autora (e-mail)
CopyrightDo kogo należą prawa autorskie
HomepageStrona domowa projektu
FlagDodatkowe flagi
ReplaceDefaultModuleNie używane
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x