Struktura PPluginImpExp
Składnia
type
PPluginImpExp = ^TPluginImpExp;
TPluginImpExp = record
  cbSize: Integer;
  ImportType: Integer;
  Name: PWideChar;
  Service: PWideChar;
  IconIndex: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
ImportTypeTym import / eskport / inne
NameNazwa
ServiceSerwis do uruchomienia we wtyczce
IconIndexPrzypisany index ikony
Powiązane stałe (tabela nr.1)
IMP_TYPE_EXPORT0 Eksport
IMP_TYPE_IMPORT1 Import
IMP_TYPE_OTHER2 Inne
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x