Struktura PPluginHook
Składnia
type
PPluginHook = ^TPluginHook;
TPluginHook = record
  HookName: PWideChar;
  wParam: Windows.WPARAM;
  lParam: Windows.LPARAM;
end;
Członkowie
HookNameNazwa uchwytu notyfikacji
wParamParametr wParam
lParamParametr lParam
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x