Struktura PPluginForm
Składnia
type
PPluginForm = ^TPluginForm;
TPluginForm = record
  cbSize: Integer;
  Handle: Integer;
  Name: PWideChar;
  Caption: PWideChar;
  Width: Integer;
  Height: Integer;
end;
Członkowie
cbSizewielkość struktury
Handleuchwyt do okna dialogowego
Namenazwa okna dialogowego
Captiontytuł okna dialogowego
Widthszerokość okna
Heightwysokość okna
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x