Struktura PPluginFileTransfer
Składnia
type
PPluginFileTransfer = ^TPluginFileTransfer;
TPluginFileTransfer = record
  cbSize: Integer;
  FilePath: PWideChar;
  Description: PWideChar;
  ID: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
FilePathŚcieżka do pliku
DescriptionOpis
IDID
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x