Struktura PPluginError
Składnia
type
PPluginError = ^TPluginError;
TPluginError = record
  cbSize: Integer;
  ID: PWideChar;
  Desc: PWideChar;
  LangID: PWideChar;
  ErrorCode: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
IDID zdarzenia
DescOpis
LangIDID lokalizacji językowej
ErrorCodeKod błędu
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x