Struktura PPluginDebugInfo
Składnia
type
PPluginDebugInfo = ^TPluginDebugInfo;
TPluginDebugInfo = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  XML: PWideChar;
  Mode: Byte;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabberID
XMLPakiet XML
ModeTryb do/od
Powiązane stałe (tabela nr.1)
DEBUG_XMLIN0 Pakiet XML przychodzący
DEBUG_XMLOUT1 Pakiet XML wychodzący
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x