Struktura PPluginControl
Składnia
type
PPluginControl = ^TPluginControl;
TPluginControl = record
  cbSize: Integer;
  Handle: Integer;
  FormParentHandle: Integer;
  ClassName: PWideChar;
  Name: PWideChar;
  Text: PWideChar;
  Caption: PWideChar;
  Font: TPluginFont;
  ModalResult: Integer;
  Checked: Boolean;
  Enabled: Boolean;
  BoundsRect: TPluginRect;
  AutoSize: Boolean;
  PassField: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizewielkość struktury
Handleuchyt do kontrolki (jeżeli posiada)
FormParentHandleuchwyt do rodzica (okno dialogowe na którym znajduję się kontrolka)
ClassNameklasa kontrolki np. TLabel, TCheckBox, TButton itd.
Namenazwa kontrolki
Texttekst w kontrolce
Captionetykieta kontrolki
Fontinformacje o czcionce
ModalResultstała modalnego zwrotu
Checkedzaznacozny [tak/nie] - o ile możliwe
Enabledkontrolka aktywna [tak/nie]
BoundsRectWymiary i pozycja kontrolki
AutoSizeDługość i wysokość niektórych kontrolek może być automatyczna.
PassFieldCzy poled edycyjne TEdit jest polem zawierającym hasło?
Powiązane stałe (tabela nr.1)
MODALRES_NONE0;
MODALRES_OK1;
MODALRES_CANCEL2;
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x