Struktura PPluginContactSimpleInfo
Składnia
type
PPluginContactSimpleInfo = ^TPluginContactSimpleInfo;
TPluginContactSimpleInfo = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  First: PWideChar;
  Last: PWideChar;
  Nick: PWideChar;
  CellPhone: PWideChar;
  Phone: PWideChar;
  Mail: PWideChar;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabber ID
FirstPierwsze imie
LastNazwisko
NickPseudonim
CellPhoneTel. komórkowy
PhoneTelefon stacjonarny
MailAdres e-mail
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x