Struktura PPluginContact
Składnia
type
PPluginContact = ^TPluginContact;
TPluginContact = record
  cbSize: Integer;
  JID: PWideChar;
  Nick: PWideChar;
  Resource: PWideChar;
  Groups: PWideChar;
  State: Integer;
  Status: PWideChar;
  Temporary: Boolean;
  FromPlugin: Boolean; 
  UserIdx: Integer;
  Subscription: Byte;
  IsChat: Boolean;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
JIDJabberID kontaktu
NickPseudonim
ResourceZasób z którego łączy się kontakt
GroupsGrupy do których przynależy kontakt
StateStatus kontaktu
StatusStatus opisowy kontaktu
TemporaryKontakt tymczasowy (nie jest zapisany na liście kontaktów)
FromPluginKontakt pochodzi z wtyczki tak/nie
UserIdxID sieci do której przynależy kontakt
SubscriptionRodzaj subskrybcji
IsChatKontakt czatowy tak/nie
Powiązane stałe (tabela nr.2)
SUB_BOTH0 Subskrypcja w obie strony
SUB_NONE1 Brak subskrypcji
SUB_FROM2 Subskrypcja od użytkownika
SUB_TO3 Subskryocja do użytkownika
SUB_REMOVE4 Usunięcie subskrypcji
SUB_NONEASK5 Brak odpowiedzi
SUB_FROMASK6 Zapytanie o subskrypcje
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x