Struktura PPluginColorChange
Składnia
type
PPluginColorChange = ^TPluginColorChange;
TPluginColorChange = record
  cbSize: Integer;
  Hue: Integer;
  Saturation: Integer;
  Brightness: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
HueBarwa zakres od [0 do 360]
SaturationNasycenie zakres od [-100 do 100]
BrightnessJasność zakres od [-100 do 100]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x