Struktura PPluginChatState
Składnia
type
PPluginChatState = ^TPluginChatState;
TPluginChatState = record
  cbSize: Integer;
  Text: PWideChar;
  Length: Integer;
  SelStart: Integer;
  SelLength: Integer;
  ParentHandle: Cardinal;
  Handle: Cardinal;
  ChatState: Integer;
end;
Członkowie
cbSizeWielkość struktury
TextTekst
LengthDł. tekstu
SelStartZaznaczenie start
SelLengthZaznaczenie stop
ParentHandleUchwyt rodzica
HandleUchwyt
ChatStatestałe pisaka
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CHAT_NONE0 Stan użytkownika nieznany
CHAT_ACTIVE1 Użytkownik ma aktywne okno rozmowy z odbiorcą
CHAT_COMPOSING2 Użytkownik piszę wiadomość
CHAT_GONE3 Użytkownik odszedł / wyłączył okno rozmowy z odbiorcą
CHAT_INACTIVE4 Użytkownik nie aktywny
CHAT_PAUSED5 Uzytkownik na chwilę przestał pisać wiadomość
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x